“Młodorośli. Opowieści wkraczających w dorosłość” – pierwsza oficjalna publikacja Fundacji Młodorośli

Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wyrażenia siebie oraz zbudowanie poczucia skuteczności młodych osób. To główne założenia publikacji pt. “Młodorośli. Opowieści wkraczających w dorosłość”, będącej debiutem autorskim grupy młodzieży w okresie dorastania. Zbiór opowiadań
w formie tekstów i komiksów powstał w ramach zorganizowanych przez Fundację Młodorośli
warsztatów. Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku objęła publikację patronatem.
Podstawowym zadaniem polskich szkół jest wspieranie rozwoju psychospołecznego uczniów, jednak najnowsze
badania jasno wskazują, że są to działania nieefektywne. Jak wynika z raportu Otwarcie o zdrowiu psychicznym
Fundacji UNAWEZA Db@m mój zasięg Młode Głowy, aż 52% młodych ludzi odczuwa brak motywacji do
działania, a system edukacji nie wspiera kluczowych kompetencji, istotnych dla rozwoju motywacji, sprawczości i
własnej samooceny. Te niepokojące dane były dla nas punktem wyjścia do zorganizowania specjalnych
warsztatów dla młodzieży.
Chcąc niejako zakwestionować wniosek płynący z powyższego raportu zaprosiliśmy do współpracy grupę
młodych ludzi, czego efektem jest powstała publikacja. Wiedzieliśmy, że swoboda w działaniu, wiara i
inwestycja w młodych przyniesie oczekiwane efekty. Zależało nam, aby autorzy tych opowieści poczuli, że
wyposażono ich w potrzebne kompetencje do urzeczywistnienia założonych celów. – opowiada Norbert Basiński,
koordynator projektu. Ta książka, to także najlepszy dowód na to, że w młodych ludzi warto uwierzyć! – dodaje.
Bezpieczna eksploracja otaczającej rzeczywistości, zdefiniowanie kluczowych przekonań, wartości i zainteresowań
powinna wypełniać okres dorastania. Dlatego celem warsztatów było stworzenie bezpiecznej przestrzeni do
wyrażenia siebie oraz zbudowanie poczucia skuteczności, będących istotą dobrostanu młodych. Zaproszeni
uczestnicy to dorastające osoby, debiutujące w roli pisarzy i rysowników. Wypracowany podczas spotkań efekt jest
zbiorem autorskich opowiadań w formie tekstów oraz komiksów, traktujących o przyjaźni, bliskości i przede
wszystkim o otaczającym ich świecie.
Prezentowany w publikacji efekt jest imponujący, pozwala chociaż na chwilę “wejść” w świat dorastających i
podjąć próbę zrozumienia tego co się w nim dzieje: jak dorastający widzą, czują, jak doświadczają
codzienności. To też świetna okazja do dialogu między wychowywanymi a wychowującymi. Rozwój człowieka
to wspólne zadanie dziecka i dorosłego, to dynamiczny proces uczenia się siebie nawzajem – recenzuje
publikację dr hab. Justyna Siemionow, profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Instytutu Pedagogiki
WNS.
Współautorkami opisywanej publikacji są uczennice Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku: Lena Nowakowska,
Jagoda Ptak, Urszula Minkiewicz oraz Nel Reszka.
Publikacja powstała w ramach projektu “Witaminacja 2.0” finansowanego ze środków Wydziału Kultury Gminy
Miasta Gdynia.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content