Edukacja Domowa w Szkole Podstawowej

W Akademii Dobrej Edukacji mamy doświadczenie w opiekowaniu się uczniami realizującymi obowiązek szkolny  poza szkołą. 

Uczeń w ED może mieć zorganizowany proces edukacyjny zgodny ze swoimi potrzebami i tempem pracy. Realizuje on podstawę programową i raz do roku musi zdać egzaminy klasyfikacyjne umożliwiające mu promocję do następnej klasy.

Nasz uczeń domowy otrzymuje bezpłatnie:

  • precyzyjne informacje o obowiązujących go przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych;
  • zostaje poinformowany o zalecanych podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  • zdaje przyjaźnie zorganizowane roczne egzaminy, które odbywają się według indywidualnie ustalonego harmonogramu.

Uczeń domowy dodatkowo:

  • ma swojego mentora;
  • może otrzymać dostęp do platformy Google Classroom, na której nasi nauczyciele umieszczają informacje o realizowanych tematach;
  • może umawiać się na konsultacje z nauczycielami wybranych przedmiotów.

Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej

            Nasze egzaminy zawsze przebiegają w przyjaznej atmosferze.

Informacja o opłatach:

  • Opłata rekrutacyjna  – 250 zł 
  • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą bez zdalnego wsparcia kadry szkoły – bez czesnego, 
  • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą z częściowym, uzgodnionym zdalnym wsparciem kadry szkoły – 50% czesnego

Zapraszamy do kontaktu:

    rekrutacja@dobraedukacja.edu.pl

    tel. 609 916 501 

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content