Edukacja Domowa w Szkole Podstawowej

Edukacja domowa jest formą nauki, która pozwala uczniowi realizować obowiązek szkolny w domowych warunkach i w sposób elastyczny. W Szkole Podstawowej ADE uczeń i rodzic może liczyć na wielopoziomowe wsparcie przy edukacji zdalnej.

Możecie skorzystać z podstawowego wsparcia organizacyjnego i wziąć udział w przyjaźnie zorganizowanych egzaminach, albo powiększyć zakres o konsultacje przedmiotowe i wsparcie mentora

Edukacja domowa to też Dobra Edukacja! 

Edukacja domowa w Szkole Podstawowej - elastyczna forma nauczania

To forma edukacji alternatywnej, która pozwoli Twojemu dziecku i Tobie realizować obowiązek nauki w domowych warunkach, w elastyczny sposób.

Spełnienie wymagań podstawy programowej jest weryfikowane podczas egzaminów  klasyfikacyjnych. Egzaminy odbywają się raz do roku i umożliwiają promocję do następnej klasy.

Akademia Dobrej Edukacji profesjonalnie wspiera rodziców, którzy zdecydowali się na edukację domową swojego dziecka.

Dlaczego warto wybrać edukację domową w Szkole Podstawowej ADE

Proponujemy spersonalizowane wsparcie Dobrej Edukacji i pełną elastyczność nauki domowej:

  • otrzymasz precyzyjne informacje o obowiązujących przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych,
  • podchodzimy indywidualnie do wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych,
  • oferujemy interdyscyplinarną realizację przedmiotów  – w blokach tematycznych, łącząc wiedzę z różnych dziedzin,
  • stworzymy dla Twojego dziecka przyjazne warunki do zdawania egzaminów klasyfikacyjnych,
  • wybierzecie między 2 sesjami egzaminacyjnymi,
  • program Dobrej Edukacji, który proponujemy, jest zgodny z podstawą programową.

Rodzaje wsparcia w Edukacji Domowej

Każda rodzina, która decyduje się naukę zdalną, ma inne potrzeby, możliwości i przyzwyczajenia. Potrzeby mogą też się zmieniać w toku nauki, w kolejnych latach, wraz z rozszerzaniem materiału.

Dlatego w Edukacji Domowej ADE proponujemy 2 elastyczne modele.

Podstawowy pakiet to niezbędne minimum organizacyjne do samodzielnej nauki i egzaminów klasyfikacyjnych. W pakiecie spersonalizowanym to Wy decydujecie, w jakim zakresie chcecie korzystać z mentoringu i wsparcia nauczycieli przedmiotowych. 

Pakiet podstawowy

bezpłatny 

Dla ucznia i rodziców realizujących obowiązek szkolny poza szkołą bez zdalnego wsparcia kadry szkoły.

Nie płacicie czesnego.
Obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 250 zł. 

To niezbędne minimum do samodzielnej nauki w SP:

Pakiet spersonalizowany

płatny

Dla ucznia i rodziców realizujących obowiązek szkolny poza szkołą z częściowym, uzgodnionym, zdalnym wsparciem kadry szkoły.
 
Czesne ustalimy indywidualnie.
Obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 250 zł. 
Wersja spersonalizowana – pakiet podstawowy i dodatkowo:

Egzaminy klasyfikacyjne w Edukacji Domowej

Informacja o opłatach

  • opłata rekrutacyjna  – 250 zł 
  • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą bez wsparcia kadry szkoły – bez czesnego,
  • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą z częściowym, uzgodnionym wsparciem kadry szkoły – czesne ustalane indywidualnie.

Informacja o opłatach w SP ADE

Rekrutacja do Edukacji Domowej

Anna Florek, opiekun merytoryczny Edukacji Domowej ADE

Anna Florek

Opiekun merytoryczny ED ADE

Maria Dagiel-Petit, Dyrektor Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku

Maria Dagiel-Petit

Dyrektor ADE Gdańsk

Niech Dobra Edukacja ma tu swój początek!

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content