Edukacja Domowa w Szkole Podstawowej

W Akademii Dobrej Edukacji mamy doświadczenie w opiekowaniu się uczniami realizującymi obowiązek szkolny  poza szkołą. 

Uczeń w ED może mieć zorganizowany proces edukacyjny zgodny ze swoimi potrzebami i tempem pracy. Realizuje on podstawę programową i raz do roku musi zdać egzaminy klasyfikacyjne umożliwiające mu promocję do następnej klasy.

Nasz uczeń domowy otrzymuje bezpłatnie:

   • precyzyjne informacje o obowiązujących go przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych;
   • zostaje poinformowany o zalecanych podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
   • zdaje przyjaźnie zorganizowane roczne egzaminy, które odbywają się według indywidualnie ustalonego harmonogramu.

  Uczeń domowy dodatkowo:

    • ma swojego mentora;
    • może otrzymać dostęp do platformy Google Classroom, na której nasi nauczyciele umieszczają informacje o realizowanych tematach;
    • może umawiać się na konsultacje z nauczycielami wybranych przedmiotów.

   Egzaminy klasyfikacyjne w edukacji domowej

               Nasze egzaminy zawsze przebiegają w przyjaznej atmosferze.

   Informacja o opłatach:

    • opłata rekrutacyjna  – 250 zł 
    • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą bez wsparcia kadry szkoły – bez czesnego, 
    • dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą z częściowym, uzgodnionym wsparciem kadry szkoły – czesne ustalane indywidualnie

   Zapraszamy do kontaktu:

       rekrutacja@dobraedukacja.edu.pl
       tel. 609 916 501 

   Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
   Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
   Skip to content