PYTANIA I ODPOWIEDZI

…czyli prawie wszystko co warto wiedzieć o edukacji domowej w ADE.

Edukacja domowa jest dla każdego, kto ma potrzebę zdobywania wiedzy w domowych warunkach i w sposób elastyczny. Nauczanie domowe może odbywać się w dowolnym miejscu, więc sprawdza się w przypadku rodzin, które dużo podróżują. Ten tryb nauki pozwala także na naukę w dowolnym czasie, co jest szczególnie istotne dla dzieci mających pasje takie jak sport. Takie nauczanie sprawdza się również w przypadku dzieci, których potrzeby zdrowotne wymagają dłuższych nieobecności w szkole.

Na nauczanie domowe mogą przejść uczniowie w wieku 6 -18 lat.

Tak, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą uczyć się w edukacji domowej. Uczeń w edukacji domowej oraz jego rodzic mogą korzystać ze wsparcia szkoły zgodnie z przygotowanym IPET.

Należy przystąpić do rekrutacji i wybrać opcję edukacji domowej.

→ Rekrutacja

Uczeń i rodzic otrzymują od koordynatora Edukacji Domowej informację o wymaganiach oraz informację o podręcznikach i materiałach edukacyjnych do wykorzystania do nauki.

Uczeń i rodzic zostają poinformowani  o sesjach egzaminacyjnych i ustala z koordynatorem grafik egzaminów.

 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma możliwość skorzystania z zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  • dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z uczniami w edukacji domowej
  • realizacja programu DE zgodnie z podstawą programową wg szczegółowych list wymagań
  • indywidualizacja wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych
  • 2 sesje egzaminacyjne do wyboru
  • przyjazne warunki do zdawania egzaminów
  • możliwość skorzystania ze wsparcia mentorskiego i pedagogicznego

Tak, uczniowie edukacji domowej realizują podstawę programową.

W edukacji domowej nie ma obowiązkowych zajęć WF ale zachęcamy do aktywnego trybu życia.

Co roku we wrześniu uczeń otrzymuje precyzyjne informacje o obowiązujących  przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych.

Dostaje także informacje z jakich podręczników i materiałów egzaminacyjnych warto skorzystać.

Tak, uczeń Szkoły Podstawowej ma zapewnione bezpłatne podręczniki.

Koordynator edukacji domowej w ADE jest w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami.

W ADE uczeń zdaje egzaminy z przedmiotów zestawionych w bloki, np. z bloku Logiczni: matematyka i informatyka. Natomiast z języków obcych oraz przedmiotów rozszerzonych w Liceum egzaminy organizowane są osobno. Egzaminy w ADE organizowane i przeprowadzane są w sposób przyjazny dla ucznia.

Każdy egzamin składa się z części pisemnej i ustnej lub praktycznej.

Na początku roku szkolnego przekazywane są uczniom i rodzicom informacje o terminach sesji egzaminacyjnych kwietniowej i czerwcowej. Uczeń może dokonać wyboru terminu sesji egzaminacyjnej.

Harmonogram egzaminów jest ogłaszany nie później niż 30 dni przed sesją.

Tak, uczeń w edukacji domowej jest uczniem szkoły i otrzymuje legitymację.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content