Rekrutacja do Edukacji Domowej

Twoje dziecko potrzebuje spersonalizowanej edukacji domowej?
Szukasz elastycznej oferty, która odpowie na zmieniające się potrzeby edukacyjne?
Kierujemy swoją ofertę do uczniów i ich rodziców, którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.
Wspieramy uczniów realizujących obowiązek szkolny w warunkach domowych
na etapie Szkoły Podstawowej i Liceum.
Spersonalizowane wsparcie Dobrej Edukacji i pełna elastyczność nauki domowej. Edukacja Domowa Szkoła Podstawowa.

Jak wygląda przyjęcie ucznia do Edukacji Domowej?

Zgłoszenia przyjmujemy  telefonicznie pod numerem +48 609 916 501 i przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zależy nam, aby poznać potrzeby dziecka i Państwa, dlatego zapraszamy na rozmowę wstępną. Spotkanie może odbyć się stacjonarnie w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku lub w formie zdalnej

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Przygotuj poniższe dokumenty, wyślij je na adres ade.gdansk@dobraedukacja.edu.pl, a oryginały złóż do sekretariatu szkoły osobiście lub pocztą tradycyjną:

  • wniosek Twoich rodziców (opiekunów prawnych)  | druk do pobrania
  • dla kandydatów do liceum: wniosek o przyjęcie | druk do pobrania
  • kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia (sportowe, naukowe, w dziedzinach sztuki i takie) oraz posiadane opinie
  • klauzula informacyjna RODO | druk do pobrania 
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Wspólnie podejmujemy decyzję o dołączeniu do Akademii Dobrej Edukacji. Proces rekrutacyjny kończy podpisanie umowy o kształcenie.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, niech Dobra Edukacja ma tutaj swój początek!

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Zapraszamy do rozmowy!

Wyślij formularz zgłoszeniowy, napisz lub zadzwoń do nas!  

Anna Florek Opiekun merytoryczny Edukacji Domowej
i Maria Dagiel-Petit Dyrektor Akademii Dobrej Edukacji odpowiedzą na wszystkie ważne pytania.

rekrutacja.ade@dobraedukacja.edu.pl

+48 609 916 501

Informacja o opłatach w Edukacji Domowej

  • Opłata rekrutacyjna250 zł 

  • Pakiet Podstawowy – czesne 0 zł

  • Pakiet Spersonalizowany – czesne ustalane indywidualnie, w zależności od zakresu wsparcia 

Zgodnie z Regulaminem opłat.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content