MLEGITYMACJA

Procedura wydawania mLegitymacji szkolnej
w Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku 

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

Informacje ogólne

 1. mLegitymacja szkolna jest elektroniczną wersją legitymacji szkolnej wydanej w wersji papierowej, co oznacza, że nie ma możliwości wygenerowania jej, jeśli uczeń nie posiada legitymacji papierowej.
 2. Dokument elektroniczny mLegitymacja ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej (za jego pomocą można potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły oraz skorzystać z ulg przysługujących z tytułu posiadania legitymacji szkolnej).
 3. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności legitymacji szkolnej w wersji papierowej.
 4. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji i działa na urządzeniach z Androidem (wersja minimum 6.0) i iOS.
  Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel – załącznik nr 1
 5. Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów – załącznik nr 2

Wydawanie mLegitymacji

 1. mLegitymacja wydawana jest na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia – załącznik nr 3.
 2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Akademii na III piętrze, okazując przy tym  legitymację papierową, w celu zweryfikowania okresu jej ważności.
 3. Do wydania mLegitymacji niezbędne jest również aktualne zdjęcie w formacie .jpeg lub .jpg. Waga pliku nie może przekroczyć 5MB. Zdjęcie musi spełniać takie same kryteria, jak zdjęcie do dowodu lub paszportu: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
 4. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy: mlegitymacja.gda@dobraedukacja.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko ucznia/uczennicy oraz etap edukacyjny (szkoła podstawowa/liceum/technikum), tak samo powinien być nazwany plik ze zdjęciem, np. Jan Kowalski SP. 
  mLegitymacja będzie wydana tylko do prawidłowo wypełnionego wniosku i zdjęcia wykonanego zgodnie z wymogami powyżej. Osoby zajmujące się wydawaniem mLegitymacji nie poddają zdjęć obróbce do właściwej wagi czy formatu.
 5. Wnioskodawca w ciągu 7 dni od złożenia wniosku otrzyma mailową informację o możliwości odbioru w sekretariacie szkoły wygenerowanego kodu QR oraz kodu aktywującego, umożliwiających dostęp do usługi.
 6. mLegitymacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania kodów w systemie.

Unieważnianie mLegitymacji

 1. Szkoła unieważnia mLegitymację:
  • na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia (załącznik nr 4) w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzenia, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna
  • z urzędu, w przypadku:
   • utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej w wersji papierowej
   • przejścia ucznia do innej szkoły

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach wydania mLegitymacji

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content