OPIEKA NAUKOWA

W trosce o wszechstronny rozwój naszych uczniów, wprowadziliśmy program tutoringu edukacyjnego, który w naszej Akademii nosi nazwę “Opieka naukowa”. Jest ona nieobowiązkową, dodatkową i spersonalizowaną propozycją edukacyjną dla uczniów, która uwzględnia zainteresowania, potrzeby i potencjał podopiecznego. Ze względu na cel może mieć charakter rozwojowy, naukowy lub rozwojowo-naukowy, oparty na dobrowolności zarówno ze strony podopiecznego, jak i opiekuna naukowego. Opieka naukowa oparta została m.in. na zasadach “tutoringu” wywodzącego się z tradycji edukacji prowadzonej na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge.

W Akademii Dobrej Edukacji cenimy rozwijanie potencjału naukowego i artystycznego naszych uczniów. Dlatego też, z pełnym zaangażowaniem współpracujemy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, dążąc do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia, które oferujemy naszym uczniom. Ta owocna współpraca umożliwia nam korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych i pedagogicznych!

Marcin Rozmarynowski

Koordynator opieki naukowej (tutoringu edukacyjnego) w naszej Akademii. Nauczyciel historii, wicedyrektor ds pedagogicznych oraz doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, to on czuwa, aby opieka naukowa była jak najbardziej naukowa! 

Program opieki naukowej w każdym roku wieńczony jest konferencją, podczas której nasi podopieczni prezentują efekty swojej całorocznej pracy – zarówno w formie wystąpienia konferencyjnego, jak i posteru. 

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content