Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna w ADE nazywana jest Fundamentem. To właśnie tutaj, od podstaw, kształtujemy uczniów, pokazujemy im jak może wyglądać nauka w szkole oraz zapewniamy przestrzeń do rozwoju. W Fundamencie stawiamy na dostrzeganie potrzeb naszych uczniów, a dzięki grupom 12/13 osobowym jesteśmy w stanie “zauważyć” każdego ucznia i zapewnić mu personalizację. 

W Akademii nie ma miejsca na nudę. Podczas naszych zajęć pracujemy m.in. warsztatowo, projektowo. Stosujemy metody aktywizujące, takie jak stacje zadaniowe, drzewka decyzyjne, dyskusje, lapbooki czy burze mózgów. Dodatkowo co środę realizujemy zajęcia poza murami szkoły – chodzimy do lasu, nad morze, do parku lub odwiedzamy miejsca kultury. Poprzez obserwację, doświadczanie i odkrywanie uczymy dzieci wrażliwości na świat i krytycznego myślenia. 

Plan dnia

Dzień w edukacji wczesnoszkolnej rozpoczyna się porannym kręgiem o 8:20. Jest to czas na śniadanie, powitanie z rówieśnikami, samodzielne lub wspólne czytanie książek oraz poranne rytuały – sprawdzanie pogody, kalendarza, samopoczucia oraz wprowadzenie w temat dnia. 

Od 9:10 do 13:25 trwa blok edukacyjny, który obejmuje również informatykę, język angielski (4h tygodniowo), muzykę oraz zajęcia WF prowadzone m.in. w salce gimnastycznej i na basenie. W planie edukacji wczesnoszkolnej pojawia się również wyjątkowy przedmiot – Akademia Emocji, podczas którego dzieci uczą się nazywania i rozpoznawania emocji oraz mówienia o swoich potrzebach. To bardzo ważne elementy w rozwoju społeczno-emocjonalnym. 

Od 13:25 do 14:00 mamy przerwę obiadową, a od 14:00 do 17:00 świetlicę

Świetlice tematyczne 

Każdego dnia od 14:00 do 15:30 prowadzone są tematyczne zajęcia świetlicowe. W tym roku uczniowie mogą korzystać z zajęć korekcyjnych, tanecznych, popularnonaukowych, politechnicznych, językowych, kreatywnych, historycznych, teatralnych, muzycznych i szachowych. Jest to możliwość do rozwoju zainteresowań uczniów. 

Nasze wydarzenia

Przez cały rok szkolny w edukacji wczesnoszkolnej organizowane są wydarzenia, w których uczniowie bardzo chętnie uczestniczą. Są to m.in. Obchody Dnia Niepodległości,  Halloween lub Dzień Dyni, Bal Wszystkich Świętych, Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Kota.

Na wspólne wydarzenia zapraszani są też rodzice.

Praca projektowa

Zgodnie ze standardami Akademii, każdego roku uczniowie Fundamentu realizują swoje projekty o różnej tematyce. Efekty czteromiesięcznej pracy są przedstawiane na Gali Projektów.

Kadra

Nasz zespół tworzą nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, psycholożki oraz pedagożki specjalne, które dbają i wspierają dobry rozwój naszych uczniów. 

➜ Formularz zgłoszeniowy

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content