TECHNIK PROGRAMISTA

Uczniowie i kadra technikum ProgramistycznegoTechnikum Akademii Dobrej Edukacji prowadzi kształcenie w zawodzie Technik Programista. Kształcenie trwa 5 lat i pozwala na uzyskanie dyplomu zawodowego technika programisty. W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Kształcenie w ramach każdej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym składającym się z części pisemnej i praktycznej. Pozytywne oceny z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwiają otrzymanie świadectwa zdobycia danej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu świadectw obu kwalifikacji  uczeń otrzymuje dyplom technika programisty.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Informatyka i umiejętności programistyczne bez wątpienia należą do jednych z najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości. W naszym Technikum Akademii Dobrej Edukacji uczniowie poznają tajniki tworzenia i administrowania stronami internetowymi, aplikacjami internetowymi i bazami danych, a także projektowania, programowania i testowania aplikacji.

Dzięki naszej doświadczonej kadrze i programowi nauczania, wiele zajęć jest prowadzonych na poziomie nie odbiegającym od tego na studiach wyższych z informatyki. Zaś dzięki standardom Dobrej Edukacji oraz pracy w niewielkich grupach, edukacja każdego ucznia jest spersonalizowana według jego potrzeb.

Oprócz standardowych przedmiotów szkolnych nasi uczniowie biorą udział w zajęciach takich jak “tworzenie aplikacji mobilnych”, “programowanie obiektowe” czy “programowanie aplikacji internetowych”. Tam właśnie poznają najpopularniejsze obecnie języki programowania i technologie, takie jak Python, JavaScript, Angular, PHP, SQL, Android Studio i Node.js. Osoba, która zdobędzie tytuł zawodowy technika programisty będzie przygotowana do wejścia na rynek pracy IT i będzie mogła tworzyć gry komputerowe, strony internetowe czy programować roboty.

Nasi uczniowie swoją naukę wzbogacają o praktyki zawodowe. Technikum ADE współpracuje m.in. z firmą Sii w Gdańsku. Praktykanci biorą udział w realnych projektach IT mających wpływ na rzeczywistość.

Dotychczas nasi uczniowie na praktykach zapoznawali się między innymi z zaawansowanymi aplikacjami HTML5, sposobami pracy w dużej firmie IT obsługującej kilkadziesiąt systemów informatycznych, a także tworzyli własną, trójwymiarową grę sieciową!

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Jak bardzo brakuje w Polsce programistów?

“Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że Polsce nadal brakuje 147 tys. specjalistów IT do osiągnięcia średniej (4,5%) UE w zakresie udziału pracowników IT w ogóle zatrudnionych.”

– możemy przeczytać w artykule “Rynek IT w Polsce: pomimo niepewności stały wzrost płac i zapotrzebowania na specjalistów” na portalu ceo.com.pl

Czy programista to zawód przyszłości? Sam wyrób sobie zdanie na ten temat czytając fachowe pismo branżowe.
Zobacz też co piszą w branżowym portalu dla rekruterów.

Możesz pracować w działach IT wielu przedsiębiorstw, firmach tworzących oprogramowanie frontend, backend i aplikacje mobilne, agencjach reklamowych, serwisach IT. Możesz także prowadzić własną działalność czy założyć start-up.

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Możesz kontynuować naukę na studiach wyższych, na każdej uczelni – w szczególności na kierunku “Informatyka”. Możesz też rozpocząć pracę w zawodzie programisty. Masz wiele możliwych ścieżek rozwoju.

Obecnie rozwojem naszych uczniów, którzy zdobywają zawód technik programista opiekuje się nasz informatyk i koordynator Technikum – Kamil Belau. Nasze Technikum współpracuje również z kilkoma pracodawcami z branży programistycznej, zaś opiekę dydaktyczną i rozwojową nad uczniami sprawują wysoko wykwalifikowani nauczyciele i mentorzy ADE.

CZY WIDZISZ JAK WYGLĄDA ŚWIAT? I JAK SIĘ ZMIENI?

Najbardziej podstawowym surowcem – i to takim, którego nigdy nie zabraknie, będzie informacja pospołu z wyobraźnią. W związku z tym trzecia fala przebuduje system oświaty, zmieni kierunki i charakter badań naukowych, a przede wszystkim zreorganizuje środki komunikacji. Będzie występować wiele oddziałujących wzajemnie na siebie odmasowionych środków przekazu. Po dążeniu do standaryzacji i koncentracji nastąpi decentralizacja działań oraz ich zróżnicowanie. Zasadę „im większe, tym lepsze” zastąpi zasada „skali właściwej”.

pisał o książce A.Tofflera “Trzecia fala” Jan Polowczyk w POLITYCE

 Na co czekasz?
“Jesteś kimś więcej niż wynikiem testów. Zrekrutuj się do nas i ODETCHNIJ”

Zapraszamy do Technikum Akademii Dobrej Edukacji!

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content