ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą nauczyciele i mentorzy, którzy inspirują…

Wszyscy pracownicy, podobnie jak na etapie wspólnego tworzenia koncepcji i założeń Programu Dobrej Edukacji i zakładania Akademii, są współuczestnikami procesu jej rozwoju. Zespół funkcjonuje w klimacie ciągłej twórczej dyskusji mającej na celu dalszy rozwój. O jej ciągłość i efekty oraz o wdrażanie w życie powstałych z niej wniosków dba dyrektor.

Współpracy pracowników Akademii służą:

  • regularne spotkania całego zespołu,
  • cykliczne spotkania grup zadaniowych np. zespoły bloków przedmiotowych, zespół pracowników pracujących na danym etapie edukacyjnym np. edukacji wczesnoszkolnej,
  • szkolenia i warsztaty organizowane dla pracowników (odpowiadające zgłaszanym lub zdiagnozowanym potrzebom kadry)
  • narzędzia komunikacyjne (e-mail, Google Classroom).

Pracujemy w doskonalącym się i współpracującym ze sobą zespole nauczycielskim, który stawia na edukację spersonalizowaną. Nauczyciele pracujący w szkole obserwują swoich uczniów, analizują swoją pracę i mają na jej temat refleksję. Dzięki temu zauważają, że uczniowie różnią się od siebie, potrzebują innego czasu na rozwiązanie danego problemu, lubią inaczej pracować, inaczej bawią się na przerwach, co innego ich wciąga, nudzi, śmieszy, czy martwi. 

Monika Banach – psycholog mentor
Urszula Bojko – psycholog, mentor
Iwona Brożek – pomoc nauczyciela
Angelika Daroszewska – psycholog, mentor
Małgorzata Gościmińska – pedagog, mentor
Kinga Jankowska – psycholog, mentor
Katarzyna Kichler – psycholog, mentor
Natalia Kufel – psycholog specjalny, mentor, etyka
Agata Malek – pedagog specjalny, mentor
Marta Miśków – pedagog, mentor, wdż
Rafał Nowicki – psycholog, mentor
Marcin Rozmarynowski – pedagog, mentor, historia, wos
Marta Walecka – pomoc nauczyciela
Donata Wieczorek – psycholog, mentor
Magdalena Wierzbicka – psycholog, mentor
Magdalena Witkowska – psycholog, mentor
Paulina Żabka – pedagog specjalny, mentor
Katarzyna Sitarska – religia
ks. Wiktor Szponar – religia

Fundament

Katarzyna Andrzejewska – edukacja wczesnoszkolna
Julia Kerber – edukacja wczesnoszkolna
Dorota Klinkosz – opiekun świetlicy
Kamila Wenta – nauczyciel świetlicy
Karolina Tyrajska-Zaczek – nauczyciel wspomagający, psycholog
Ewa Świerkosz-Mazur – surdotyflopedagog
Joanna Krawiec – psycholog, mentor
Klaudia Słowikowska – pedagog specjalny, mentor

Ewa Gagat – wychowanie fizyczne
Agata Kubacka – wychowanie fizyczne, mentor

Irena Chawrilska – język polski, filozofia, etyka
Paulina Iwańska – język polski, język angielski, mentor
Aleksandra Janowicz – język polski
Ewa Limon-Klinder – język polski, język angielski
Jolanta Ronowska – język polski, mentor
Ewa Sobolewska – plastyka, język francuski
Agata Woynowska-Bendykowska – muzyka

Marta Łęgowska – język angielski, język rosyjski
Ewa Sobolewska – język francuski, plastyka
Jolanta Piłacik – język rosyjski
Angelique Wójcik – język angielski
Jakub Zydel – język angielski

Ilona Czuczuk- geografia
Marcin Rozmarynowski – historia, wos, mentor
Łukasz Szkwarek – historia, wos

Kamil Belau – informatyka
Angelika Hubczuk – matematyka, informatyka
Kamil Kostrzewa – fizyka, matematyka
Zbigniew Pankowski – matematyka
Adriana Polejowska – matematyka, informatyka
Agata Kucieńska – matematyka
Elżbieta Klasa-Kostrzewa – matematyka, technika

Anna Florek- chemia, przyroda
Kamil Kostrzewa – fizyka, matematyka
Alina Pleszkun – geografia, biologia, przyroda, podstawy przedsiębiorczości
Marta Ściborska – biologia

Nad wszystkim czuwają

Maria Dagiel-Petit – dyrektor zarządzający
dr Anna Florek – dyrektor ds. pedagogicznych
Angelika Daroszewska – wicedyrektor liceum i koordynator poradni psychologiczno-pedagogicznej
Agata Malek – wicedyrektor szkoły podstawowej
Monika Banach – wicedyrektor liceum

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content