ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą nauczyciele i mentorzy, którzy inspirują…

Wszyscy pracownicy, podobnie jak na etapie wspólnego tworzenia koncepcji i założeń Programu Dobrej Edukacji i zakładania Akademii, są współuczestnikami procesu jej rozwoju. Zespół funkcjonuje w klimacie ciągłej twórczej dyskusji mającej na celu dalszy rozwój. O jej ciągłość i efekty oraz o wdrażanie w życie powstałych z niej wniosków dba dyrektor.

Współpracy pracowników Akademii służą:

  • regularne spotkania całego zespołu,
  • cykliczne spotkania grup zadaniowych np. zespoły bloków przedmiotowych, zespół pracowników pracujących na danym etapie edukacyjnym np. edukacji wczesnoszkolnej,
  • szkolenia i warsztaty organizowane dla pracowników (odpowiadające zgłaszanym lub zdiagnozowanym potrzebom kadry)
  • narzędzia komunikacyjne (e-mail, Google Classroom).

Pracujemy w doskonalącym się i współpracującym ze sobą zespole nauczycielskim, który stawia na edukację spersonalizowaną. Nauczyciele pracujący w szkole obserwują swoich uczniów, analizują swoją pracę i mają na jej temat refleksję. Dzięki temu zauważają, że uczniowie różnią się od siebie, potrzebują innego czasu na rozwiązanie danego problemu, lubią inaczej pracować, inaczej bawią się na przerwach, co innego ich wciąga, nudzi, śmieszy, czy martwi. 


Monika Banach – psycholog, mentor
Norbert Basiński – pedagog, mentor
Iwona Brożek – pedagog, mentor
Monika Ciąćka – tyflopedagog
Angelika Daroszewska – psycholog, mentor
Daniel Gliński –  mentor, filozofia, etyka, muzyka
Barbara Götzendorf-Grabowska – pomoc nauczyciela
Małgorzata Gościmińska – pedagog, mentor
Kinga Jarzyńska – psycholog, mentor
Joanna Krawiec –  psycholog, mentor, wychowanie fizyczne
Dominika Krekień – psycholog, mentor
Agata Malek – pedagog specjalny, mentor
Marta Miśków – pedagog, mentor, wdż
Marcin Rozmarynowski – pedagog, mentor, historia, wos
Karolina Rybka – logopedia
Klaudia Słowikowska –  pedagog specjalny, mentor
Konstancja Szarek – psycholog, mentor
Ewa Świerkosz-Mazur – surdotyflopedagog
Marta Walecka – psycholog, mentor
Kamila Wenta – pedagog, mentor

 

 

Maria Dagiel-Petit – dyrektor zarządzający
dr Anna Florek – dyrektor ds. pedagogicznych
Angelika Daroszewska – wicedyrektor liceum i koordynator poradni psychologiczno-pedagogicznej
Monika Banach – wicedyrektor

FUNDAMENT

Iwona Brożek – edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Kaczmar – pomoc nauczyciela
Patryk Kasprowicz – informatyka
Julia Kerber – edukacja wczesnoszkolna
Weronika Kowalczyk – historia, świetlica
Alicja Kubiszewska – mentorka, psycholożka
Magdalena Nogaj – mentorka, psycholożka
Marta Pachobut – edukacja wczesnoszkolna
Martyna Zielińska – 
edukacja wczesnoszkolna
Klaudia Zmitrowicz – pomoc nauczyciela


Koordynator bloku: Julia Kerber

LOGICZNI

Kamil Belau – informatyka
Filip Bilicki – informatyka
Angelika Hubczuk – matematyka
Patryk Kasprowicz – informatyka
Wiktoria Multan – matematyka
Marlena Pawłowska – matematyka
Alina Pleszkun – technika
Krzysztof Szczerbiński – matematyka
Katarzyna Treider – matematyka


Koordynator bloku: Angelika Hubczuk

TWÓRCZY

Daniel Gliński –  filozofia, etyka, muzyka
Paulina Iwańska – język polski
Ewa Limon-Klinder – język polski
Aleksandra Łasińska – język polski
Jolanta Ronowska – język polski
Ewa Sobolewska – plastyka
Agata Woynowska-Bendykowska – muzyka
Koordynator bloku: Paulina Iwańska

OTWARCI

Aleksandra Bartyska-Łaniec – język angielski
Maria Dagiel-Petit – język francuski
Luis Eduardo Granado Principe – język hiszpański
Dariusz Izwantowski – język angielski
Swetlana Krzemińska – język rosyjski
Justyna Mazanowska – język angielski
Mikhail Panasenkov – język francuski
Ewa Sobolewska – język francuski
Angelique Wójcik – język angielski


Koordynator bloku: Angelique Wójcik

ROZUMNI

Anna Florek – chemia
Monika Gdaniec-Pietryka – chemia
Michał Mazurek – fizyka
Alina Pleszkun – biologia, przyroda
Marta Ściborska – biologia


Koordynator bloku: Alina Pleszkun

KRYTYCZNI

Ilona Czuczuk – geografia
Dariusz Izwantowski – historia, WOS
Weronika Kowalczyk – historia
Marlena Pawłowska – geografia
Alina Pleszkun – geografia
Marcin Rozmarynowski – historia, WOS, HiT
Łukasz Szkwarek – historia, WOS, HiT


Koordynator bloku: Łukasz Szkwarek

AKTYWNI – SPORT

Anna Domżalska – WF
Joanna Krawiec – WF
Michał Zapert – WF, instruktor pływania


Koordynator bloku: Joanna Krawiec

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content