ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą nauczyciele, którzy inspirują…

Wszyscy pracownicy, podobnie jak na etapie wspólnego tworzenia koncepcji i założeń Programu Dobrej Edukacji i zakładania Akademii, są współuczestnikami procesu jej rozwoju. Zespół funkcjonuje w klimacie ciągłej twórczej dyskusji mającej na celu dalszy rozwój. O jej ciągłość i efekty oraz o wdrażanie w życie powstałych z niej wniosków dba dyrektor.

Współpracy pracowników Akademii służą:

  • regularne spotkania całego zespołu,
  • cykliczne spotkania grup zadaniowych np. zespoły bloków przedmiotowych, zespół pracowników pracujących na danym etapie edukacyjnym np. edukacji wczesnoszkolnej,
  • szkolenia i warsztaty organizowane dla pracowników (odpowiadające zgłaszanym lub zdiagnozowanym potrzebom kadry)
  • narzędzia komunikacyjne (e-mail, Google Classroom).

Pracujemy w doskonalącym się i współpracującym ze sobą zespole nauczycielskim, który stawia na edukację spersonalizowaną. Nauczyciele pracujący w szkole obserwują swoich uczniów, analizują swoją pracę i mają na jej temat refleksję. Dzięki temu zauważają, że uczniowie różnią się od siebie, potrzebują innego czasu na rozwiązanie danego problemu, lubią inaczej pracować, inaczej bawią się na przerwach, co innego ich wciąga, nudzi, śmieszy, czy martwi. 

Blok Dobrzy

Monika Banach – psycholog mentor 

Urszula Bojko – psycholog, mentor

Iwona Brożek – pomoc nauczyciela

Angelika Daroszewska – psycholog, mentor

Małgorzata Gościmińska – pedagog, mentor

Kinga Jankowska – psycholog, mentor 

Katarzyna Kichler – psycholog, mentor

Natalia Kufel – psycholog specjalny, mentor, etyka

Agata Malek – pedagog specjalny, mentor 

Marta Miśków – pedagog, mentor, wdż

Rafał Nowicki – psycholog, mentor

Marcin Rozmarynowski – pedagog, mentor, historia, wos

Marta Walecka – pomoc nauczyciela

Donata Wieczorek – psycholog, mentor

Magdalena Wierzbicka – psycholog, mentor

Magdalena Witkowska – psycholog, mentor

Paulina Żabka – pedagog specjalny, mentor

Katarzyna Sitarska -religia

ks. Wiktor Szponar – religia

Blok Dobrzy – Fundament

Katarzyna Andrzejewska – edukacja wczesnoszkolna

Julia Kerber – edukacja wczesnoszkolna

Dorota Klinkosz – opiekun świetlicy

Klaudia Słowikowska – pedagog specjalny, mentor 

Blok Aktywni

Ewa Gagat – wychowanie fizyczne

Agata Kubacka – wychowanie fizyczne, mentor

Blok Twórczy

Irena Chawrilska – język polski, filozofia, etyka

Paulina Iwańska –  język polski, język angielski, mentor

Aleksandra Janowicz – język polski

Ewa Limon-Klinder – język polski, język angielski

Jolanta Ronowska – język polski, mentor

Katarzyna Sitarska -religia

ks. Wiktor Szponar – religia

Ewa Sobolewska – plastyka, język francuski

Agata Woynowska-Bendykowska – muzyka

Blok Otwarci

Marta Łęgowska – język angielski, język rosyjski

Ewa Sobolewska – język francuski, plastyka 

Jolanta Piłacik- język rosyjski

Angelique Wójcik- język angielski

Jakub Zydel – język angielski

Blok Krytyczni

Ilona Czuczuk- geografia

Marcin Rozmarynowski – historia, wos, mentor

Łukasz Szkwarek – historia,wos

Blok Logiczni

Kamil Belau – informatyka

Angelika Hubczuk – matematyka, informatyka

Kamil Kostrzewa – fizyka, matematyka

Zbigniew Pankowski – matematyka

Adriana Polejowska – matematyka, informatyka

Agata Kucieńska – matematyka

Blok Rozumni

Anna Florek- chemia, przyroda

Kamil Kostrzewa – fizyka, matematyka

Alina Pleszkun – geografia, biologia, przyroda, podstawy przedsiębiorczości

Marta Ściborska – biologia

Nad wszystkim czuwają

dr Anna Florek – dyrektor
Angelika Daroszewska – wicedyrektor
Katarzyna Kichler – wicedyrektor
Agata Malek – wicedyrektor

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content