ZESPÓŁ

Nasz zespół tworzą nauczyciele i mentorzy, którzy inspirują…

Wszyscy pracownicy, podobnie jak na etapie wspólnego tworzenia koncepcji i założeń Programu Dobrej Edukacji i zakładania Akademii, są współuczestnikami procesu jej rozwoju. Zespół funkcjonuje w klimacie ciągłej twórczej dyskusji mającej na celu dalszy rozwój. O jej ciągłość i efekty oraz o wdrażanie w życie powstałych z niej wniosków dba dyrektor.

Współpracy pracowników Akademii służą:

  • regularne spotkania całego zespołu,
  • cykliczne spotkania grup zadaniowych np. zespoły bloków przedmiotowych, zespół pracowników pracujących na danym etapie edukacyjnym np. edukacji wczesnoszkolnej,
  • szkolenia i warsztaty organizowane dla pracowników (odpowiadające zgłaszanym lub zdiagnozowanym potrzebom kadry)
  • narzędzia komunikacyjne (e-mail, Google Classroom).

Pracujemy w doskonalącym się i współpracującym ze sobą zespole nauczycielskim, który stawia na edukację spersonalizowaną. Nauczyciele pracujący w szkole obserwują swoich uczniów, analizują swoją pracę i mają na jej temat refleksję. Dzięki temu zauważają, że uczniowie różnią się od siebie, potrzebują innego czasu na rozwiązanie danego problemu, lubią inaczej pracować, inaczej bawią się na przerwach, co innego ich wciąga, nudzi, śmieszy, czy martwi. 

Monika Banach – psycholog, mentor
Norbert Basiński – pedagog, mentor
Iwona Brożek – pedagog, mentor
Monika Ciąćka – tyflopedagog
Angelika Daroszewska – psycholog, mentor
Daniel Gliński –  mentor, filozofia, etyka, muzyka
Barbara Götzendorf-Grabowska – pomoc nauczyciela
Małgorzata Gościmińska – pedagog, mentor
Kinga Jarzyńska – psycholog, mentor
Joanna Krawiec –  psycholog, mentor, wychowanie fizyczne
Dominika Krekień – psycholog, mentor
Agata Malek – pedagog specjalny, mentor
Marta Miśków – pedagog, mentor, wdż
Marcin Rozmarynowski – pedagog, mentor, historia, wos
Karolina Rybka – logopedia
Klaudia Słowikowska –  pedagog specjalny, mentor
Konstancja Szarek – psycholog, mentor
Ewa Świerkosz-Mazur – surdotyflopedagog
Marta Walecka – psycholog, mentor
Kamila Wenta – pedagog, mentor

 

Fundament

Barbara Babińska – pomoc nauczyciela
Julia Kerber – edukacja wczesnoszkolna, język angielski 
Natalia Kostrzewa – edukacja wczesnoszkolna
Marta Kubiak – nauczyciel wspomagający, nauczyciel świetlicy 
Marta Pachobut – edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Joanna Świeczkowska – edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Joanna Krawiec – wychowanie fizyczne, mentor
Agata Kubacka – wychowanie fizyczne, mentor

Daniel Gliński –  mentor, filozofia, etyka, muzyka
Paulina Iwańska – język polski, język angielski, mentor
Aleksandra Janowicz – język polski
Ewa Limon-Klinder – język polski
Jolanta Ronowska – język polski, mentor
Ewa Sobolewska – plastyka, technika, język francuski
Agata Woynowska-Bendykowska – muzyka

Paulina Bugajska – język angielski, język francuski
Magdalena Haraf –  język rosyjski, wos
Dariusz Izwantowski – język angielski
Przemysław Koronkiewicz – matematyka, język angielski
Ewa Sobolewska – język francuski, plastyka, technika
Angelique Wójcik – język angielski

Ilona Czuczuk – geografia
Magdalena Haraf –  wos, język rosyjski
Alina Pleszkun – geografia, biologia, przyroda
Marcin Rozmarynowski – historia, wos, mentor
Łukasz Szkwarek – historia, wos

Kamil Belau – informatyka
Angelika Hubczuk – matematyka
Patryk Kasprowicz – informatyka
Przemysław Koronkiewicz – matematyka, język angielski
Wiktoria Multan – matematyka
Marlena Pawłowska – matematyka
Krzysztof Szczerbiński – matematyka
Katarzyna Treider – matematyka

 

Anna Florek – chemia, przyroda
Monika Gdaniec-Pietryka – chemia
Alina Pleszkun – geografia, biologia, przyroda, podstawy przedsiębiorczości
Marta Ściborska – biologia
Piotr Sołtysiak – fizyka

Nad wszystkim czuwają

 

Maria Dagiel-Petit – dyrektor zarządzający
dr Anna Florek – dyrektor ds. pedagogicznych
Angelika Daroszewska – wicedyrektor liceum i koordynator poradni psychologiczno-pedagogicznej
Monika Banach – wicedyrektor

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content