PYTANIA I ODPOWIEDZI

…czyli prawie wszystko co warto wiedzieć o szkole ADE a nie ma kiedy zapytać.

Z tej strony dowiesz się czym szkoła ADE różni się od innych szkół, jak pracujemy z dziećmi, jak komunikujemy się z rodzicami i na co zwracamy uwagę. Dowiesz się też kilku informacji technicznych i organizacyjnych (opłaty, godziny zajęć, zasady przyjęcia, etc.). Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zadaj je nam błyskawicznie. Wyślij e-mail lub skorzystaj z komunikatora na stronie.

ADE to skrót od słów Akademia Dobrej Edukacji. Każda ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja to Akademia Dobrej Edukacji. Program nauczania wdrażany przez Stowarzyszenie realizowany jest w 11 szkołach w całej Polsce. Według tego programu uczy się już ponad 600 dzieci.

Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji jest miejscem, w którym dzieci i młodzież przy wsparciu zespołu mentorskiego i nauczycielskiego uczą się rozpoznawać swoje mocne strony i trudności – zarówno w zakresie przedmiotów szkolnych, jak i umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości. Mogą postawić na odnajdywanie i rozwijanie swoich pasji, nie czując nacisku, by osiągać sukcesy na każdym polu. W kształtowaniu umiejętności i zgłębianiu wiedzy pomagają im informacje zwrotne, które otrzymują zamiast typowych ocen szkolnych. Akademia jest też miejscem na rozwijanie umiejętności pozaprogramowych, np. w ramach projektów, świetlic tematycznych, opieki naukowej czy wydarzeń takich jak Akademikon. Naszym celem jest, aby każdy absolwent szkoły podstawowej świadomie wybierał dalszą drogę edukacyjną.

Do naszej szkoły podstawowej przyjmujemy dzieci od 1 klasy.

Tak, uczniowie realizują podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a na koniec roku otrzymują tradycyjne świadectwo. W organizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych kierujemy się mapą programową Dobrej Edukacji oraz naszymi Standardami.

Mentor czuwa nad procesem edukacji ucznia. Pomaga mu zapoznać się ze sposobem pracy w Akademii oraz narzędziami wykorzystywanymi na zajęciach. Wspiera go w stawianiu sobie celów i ich realizacji w trakcie roku szkolnego. Jednocześnie jest osobą pierwszego kontaktu dla jego rodziców i nauczycieli.

Zawsze z uwagą analizujemy potrzeby każdego ucznia, bez względu na to, czy posiada dokument o swoich trudnościach, czy też nie. Nasz Zespół nauczycieli oraz specjalistów jest otwarty na uczniów o różnych potrzebach, co nie oznacza jednak, że przyjmujemy wszystkich kandydatów. Każdą rekrutację traktujemy indywidualnie.

Zajęcia są organizowane w sposób różnorodny w zależności od potrzeb grupy i konkretnych uczniów.
Niektóre zajęcia odbywają się w grupach różnowiekowych, na różnych poziomach zaawansowania.
Organizujemy naukę w przyjazny sposób, dlatego nasi nauczyciele prowadzą warsztaty i ćwiczenia praktyczne w szkole i poza nią. Organizują wycieczki, wykorzystują technologie, a przede wszystkim dzielą się z uczniami swoimi pasjami co zachęca dzieci do poznawania świata.
W wyborze dodatkowych aktywności pomaga mentor, który tworzy z uczniem jego indywidualny plan zajęć.

W Akademii każdego roku organizujemy różnego rodzaju zajęcia i aktywności, które odpowiadają na potrzeby, zainteresowania oraz pasje naszych uczniów. W bieżącym roku szkolnym proponujemy m.in.: dodatkowe zajęcia historyczne, lekcje szachów, gimnastykę korekcyjną, robotykę, zajęcia muzyczne, taneczne i teatralne, świetlicę politechniczną.

Zazwyczaj zajęcia zaczynają się o godzinie 8.20 i kończą zgodnie z indywidualnym planem ucznia. W czasie wolnym od zajęć obowiązkowych działa opieka świetlicowa. Akademia jest otwarta w godzinach 7.30 – 17:00.

Na co dzień nie stawiamy stopni w formie cyfry. Uczniowie mają oczywiście różne formy sprawdzenia wiedzy (od tych bardziej tradycyjnych poprzez bardziej kreatywne). Uczniowie i rodzice są informowani, co uczeń powinien opanować w konkretnych trymestrze, aby zrealizować przewidziany program. Trzy razy w roku mentor przygotowuje podsumowanie pracy ucznia, które jest przedstawiane w formie pisemnej i ustnej. Pod koniec roku szkolnego następuje podsumowanie całorocznej pracy ucznia i wystawiona jest proponowana ocena końcowa. Uczeń otrzymuje świadectwo takie samo jak w każdej szkole. Koniec roku jest jedynym momentem, kiedy są wystawiane tradycyjne stopnie. Jest to zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Dodatkowo płatne są wycieczki oraz obiady. Rodzice mogą zamówić posiłki dla swojego dziecka za pomocą aplikacji internetowej firmy cateringowej.

Tak, szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj: JAK DOŁĄCZYĆ?

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content