O NAS

NASZA MISJA

Tworzymy szkołę, gdzie z szacunkiem podchodzimy do autentycznych zainteresowań i możliwości uczniów. Nasi nauczyciele i mentorzy, wykorzystują najnowszą wiedzę o edukacji, zmierzając do najwyższego poziomu realizacji potencjału kształcą aktywnych i samodzielnie myślących ludzi. Dbamy o zrównoważony rozwój edukacyjny i emocjonalny.


CO NAS WYRÓŻNIA


HISTORIA

Zaczynaliśmy w gronie niewielkiej grupy entuzjastów. Założyliśmy w 2012 roku Stowarzyszenie Dobra Edukacja, ponieważ chcieliśmy tworzyć szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o dziewiętnastowieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę swoich możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Dyskutując o koncepcji edukacyjnej, którą zamierzaliśmy zacząć realizować od września 2013 roku w Warszawie i w Gdańsku, stawialiśmy pytaniawyzwania:

Tempo nauki zgodne z MOŻLIWOŚCIAMI każdego ucznia?
PROGRAM EDUKACYJNY dostosowany do zainteresowań?
Maksymalne POSTĘPY dzięki indywidualnemu podejściu?

Przez kolejne lata zwiększyła się liczba uczniów i szkół pracujących zgodnie ze stworzonym przez nas Programem Dobrej Edukacji. Obecnie pracują zgodnie z nim dzieci i młodzież nie tylko w Gdańsku i Warszawie, od których to miast zaczynaliśmy, ale też w Jarocinie, Jabłonnie, Pruszczu Gdańskim, Koszalinie i Białymstoku.

W naszych szkołach stale odpowiadamy na wyżej wymienione pytaniawyzwania. Kilkakrotnie zmienialiśmy różne szczegółowe zapisy programowe, głównie z powodu potrzeby stałego dostosowywania ich do zmieniającego się prawa oświatowego. Jednak nasz cel pozostaje cały czas ten sam i jest coraz lepiej realizowany.

Katarzyna Hall
prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja
dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji
opiekującego się rozwojem Programu Dobrej Edukacji

NASZ PATRON

Patronem Akademii Dobrej Edukacji  w Gdańsku jest Maciej Płażyński, założyciel i szef Spółdzielni „Świetlik” , założyciel Gdańskiej Fundacji Oświatowej, wojewoda gdański, marszałek Sejmu, prezes „Wspólnoty Polskiej”.  

W swojej działalności Maciej Płażyński kierował się dewizą życiową, którą zaczerpnął z historii Gdańska: Nec temere, nec timide – odważnie, ale z rozwagą.

Wybierając osobę patrona chcieliśmy, aby tworzona koncepcja i misja szkół była nastawiona na społecznikowskie zaangażowanie w sprawy publiczne i kontakty Polonii z krajem i kulturą ojczystą, a także na życie sprawami regionu pomorskiego i aktywność pozarządową.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content