REKRUTACJA

Rekrutacja Szkoły Podstawowej 365 dni w roku

 Dołącz do SP Akademii Dobrej Edukacji: 
 • zapisz dziecko do klasy 2-8 SP w toku nauki;
 • skorzystaj z edukacji domowej ze wsparciem ADE. 
 • (obecnie nie prowadzimy już rekrutacji do 1 klasy SP na rok 2024/25 – limit miejsc wyczerpany)
Chcesz aby postępy Twojego dziecka były oceniane indywidualnie?
Chcesz by nauczyło się jak się uczyć?
Szukasz miejsca, w którym zyska przestrzeń na rozwój?

Kierujemy swoją ofertę do uczniów i ich rodziców, którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.

Kadra ADE dostosowuje organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów.
Uczniowie są zapisywani do poszczególnych roczników, czasem uczą się w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.

Jak wygląda przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego?

Zgłoszenia przyjmujemy  telefonicznie pod numerem 609 916 501 i przez formularz zgłoszeniowy.

Zależy nam, aby poznać potrzeby dziecka i Państwa, dlatego zapraszamy na rozmowę wstępną.

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Rozmowy z kandydatami prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc.

Każdy uczeń przed dołączeniem do Akademii ma okazję doświadczyć szkolnej codzienności. Dlatego zapraszamy kandydatów na dni próbne, które trwają od 3 do 5 dni.

Uczeń bierze udział w zajęciach, ma okazję poznać grupę i nauczycieli oraz specyfikę pracy Akademii

Wspólnie podejmujemy decyzję o dołączeniu do Akademii Dobrej Edukacji. Proces rekrutacyjny kończy podpisanie umowy o kształcenie.

Dokumenty wymagane przed dniami próbnymi:

 • wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do Szkoły Podstawowej ADE | druk do pobrania
 • klauzula informacyjna RODO | druk do pobrania
 • kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (jeśli takie było)
 • posiadana opinia lub orzeczenie (jeśli jest)
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia (jeśli są)

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Zapraszamy do rozmowy! 

Julia Kerber rekrutuje do FUNdamentu 1-3 a Alina Pleszkun do SP 4-8.
O ADE Gdańsk wiedzą wszystko!
To właśnie one odpowiedzą na wszystkie ważne pytania.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, napisz lub zadzwoń do nas!

rekrutacja.ade@dobraedukacja.edu.pl

+48 609 916 501

Opłaty i zniżki

Informacja o opłatach

 •  Opłata rekrutacyjna250 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli Kandydat zostanie przyjęty)

 •  Wpisowe – 1725 zł (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona)

 •  Czesne na rok szkolny 2024/2025 – 1725 zł miesięcznie (12 rat) lub 2070 zł miesięcznie (10 rat)

Zgodnie z Regulaminem opłat.

Informacja o zniżkach

 • 5% rocznej wartości czesnego – przy jednorazowej opłacie za cały rok

 • 10% rocznej wartości czesnego – za kolejne dziecko uczące się w ADE Gdańsk

Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
Zniżki się nie sumują. 

Edukacja domowa w Szkole Podstawowej ADE

Twoje dziecko potrzebuje spersonalizowanej edukacji domowej?

Zapraszamy do rozmowy! Więcej informacji o edukacji domowej znajdziesz na tej stronie.

Dołączenie do ADE w trakcie roku szkolnego

Jeśli dysponujemy miejscem w grupie, możemy przyjąć uczennicę/ucznia do Akademii w trakcie roku szkolnego.

Chętnie opowiemy Ci więcej o takiej rekrutacji. Wypełnij formularz zgłoszeniowy. 

Niech Dobra Edukacja ma tu swój początek

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content