HARMONOGRAM

Harmonogram Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku 
w roku szkolnym 2022/23

Spotkania z rodzicami

 • Rozmowy z rodzicami dot. IDER i IPET Szkoła Podstawowa grupy 4-8: 19.09 – 23.09.2022
 • Rozmowy z rodzicami dot. IDER i IPET Szkoła Podstawowa grupy 0-3: 26.09 – 30.09.2022
 • Rozmowy z rodzicami dot. IDER i IPET Liceum i Technikum: 26.09 – 30.09.2022
 • Rozmowy podsumowujące I trymestr Szkoła Podstawowa grupy 0-3: 21.11 – 25.11.2022
 • Rozmowy podsumowujące I trymestr Szkoła Podstawowa grupy 4-8: 28.11 – 02.12.2022
 • Rozmowy podsumowujące I trymestr Liceum i Technikum: 05.12-09.12.2022
 • Rozmowy podsumowujące II trymestr Szkoła Podstawowa grupy 0-3: 13.03 – 17.03.2023
 • Rozmowy podsumowujące II trymestr Szkoła Podstawowa grupy 4-8: 20.03 – 24.03.2023
 • Rozmowy podsumowujące II trymestr Liceum i Technikum: 27.03 – 31.03.2022
 • Rozmowy podsumowujące rok szkolny Liceum i Technikum – 22.05 – 26.05.2023
 • Rozmowy podsumowujące rok szkolny Szkoła Podstawowa grupy 4-8: 29.05 – 02.06.2023
 • Rozmowy podsumowujące rok szkolny Szkoła Podstawowa grupy 0-3: 29.05 – 02.06.2023

Spotkania klasyfikacyjne

 • Klasyfikacja trymestralna (I) – Szkoła Podstawowa – 21.11.2022
 • Klasyfikacja trymestralna (I) – Liceum i Technikum – 28.11.2022
 • Klasyfikacja trymestralna (II) – Szkoła Podstawowa – 13.03.2023
 • Klasyfikacja trymestralna (II) – Liceum i Technikum – 20.03.2023
 • Propozycje ocen końcoworocznych maturzystów – 20.03.2023
 • Klasyfikacja roczna maturzystów – 24.04.2023
 • Propozycje ocen końcoworocznych – SP, LO, TECH – 15.05.2023
 • Klasyfikacja końcoworoczna – SP, LO, TECH – 19.06.2023

Ważne wydarzenia

 • Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoła Podstawowa, Liceum i Technikum – 01.09.2022
 • Rozpoczęcie Opieki Naukowej – 03.10.2022
 • Targi projektów – 03.10.2022
 • Wigilia Społeczności Akademii – 22.12.2022
 • Akademikon – 12.01.2023
 • VI Konferencja Akademii Dobrej Edukacji – 08.03 – 09.03.2023
 • Gala projektów – 27.04.2023
 • Zakończenie roku szkolnego maturzystów – 28.04.2023
 • Konferencja Opieki Naukowej – 29.05.2023
 • Dzień z Mentorem – 19.06.2023
 • Zakończenie roku szkolnego Szkoła Podstawowa, Liceum i Technikum – 23.06.2023

Terminy egzaminów

 • Egzaminy klasyfikacyjne i rozstrzygające maturzystów i ED – 17.04 – 21.04.2023
 • Egzaminy klasyfikacyjne i rozstrzygające – 12.06 – 16.06.2023
 • Egzaminy Maturalne – 04.05 – 23.05.2023
 • Egzamin ósmoklasisty – 23.05 – 25.05.2023

Szczegółowy harmonogram egzaminów zewnętrznych

Komunikat CKE – harmonogram przeprowadzania egzaminów ósmoklasity i maturalnego

Próbne egzaminy

 • próbna matura z Nową Erą – styczeń 2023 – ZMIANA TERMINU na luty 2023
 • próbny egzamin ósmoklasisty – styczeń 2023 – ZMIANA TERMINU na luty 2023

Dni wolne

 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2022 – 01.01.2023
 • Ferie zimowe – 16.01 – 29.01.2023
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 06.04 – 11.04.2023
 • Majówka – 01.05. – 03.05.2023

Dni dodatkowo wolne

 • 31.10.2022 – Dzień dodatkowo wolny 
 • 02.05.2023 – Dzień dodatkowo wolny 
 • 04.05 – 08.05.2023 ZMIANA – 04.05.2023 – 09.05.2023- dla Liceum i Technikum ADE (Egzaminy maturalne)
 • 23.05 – 25.05.2023 – dla Szkoły Podstawowej (Egzaminy ósmoklasistów)
 • 09.06.2023 – Dzień dodatkowo wolny

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content