Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Juliana Rogowskiego z Liceum ADE

Oficjalnie i z wielką radością ogłaszamy, że uczeń naszego Liceum – Julian Rogowski – został tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów! Zgodnie z regulaminem stypendium może otrzymać uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Marzeniem Juliana są studia prawnicze, wobec czego w ostatnich miesiącach i latach bardzo mocno angażował się w rozwój na płaszczyźnie historii prawa – nasz uczeń jest m.in. autorem wielu esejów z tej dziedziny. Część z jego prac, w tym teksty pt. “System ustrojowo-polityczny oraz zarys życia społecznego w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i Republice Korei” oraz “Konflikt historyczno-prawny między Chińską Republiką Ludową, a Republiką Chińską” zostaną wkrótce opublikowane na łamach czasopisma internetowego wiekdwudziesty.pl (ISSN: 2391-4521).

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content