I miejsce na XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Patrycja Smentoch, uczennica Liceum Akademii Dobrej Edukacji, uzyskała tytuł laureata i zajęła I miejsce w eliminacjach centralnych XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, poprzez realizację trzystopniowych zawodów XIX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w roku szkolnym 2023/2024.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji olimpiady to „Zrównoważone przedsiębiorstwo: gospodarowanie zasobami, oddziaływanie na otoczenie, godna praca”.

10 czerwca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się gala finałowa Olimpiady Przedsiębiorczości.

https://gazeta.sgh.waw.pl/ludzie-i-wydarzenia/eliminacje-centralne-xix-edycji-olimpiady-przedsiebiorczosci

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content