International Conference DidSci+ 2024

W dniach 25-25 czerwca 2024 dr Anna Florek, nauczyciel chemii oraz ekspert metodyczny ADE, wzięła udział w międzynarodowej konferencji 12th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+ 2024 w Ostrawie w Cyechach. Dr Anna Florek przedstawiła informację o projekcie innowacyjnego programu do chemii przygotowanego dla Technikum ADE pt. Innovative Chemistry Course for Programmers in the Secondary School.

Udział dydaktyków różnych dyscyplin naukowych przyczynił się do wspólnego komunikowania o aktualnych wzywaniach w edukacji. Poruszono m.in. problematykę powiązań międzyprzedmiotowych w związku z coraz bardziej popularną koncepcją STEM i związanym z tym przygotowaniem nowych programów kształcenia nauczycieli.

Link do konferencji https://didsci2024.osu.eu/

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content