Współpraca ADE z Uniwersytetem Młodzieżowym

Miło nam poinformować, że Akademia Dobrej Edukacji podpisała w dniu 13. marca 2024 r. umowę o współpracy z Uniwersytetem Młodzieżowym.

Uniwersytet Młodzieżowy wraz ze skupionymi wokół ośrodkami naukowymi: Młodzieżowym Uniwersytetem Prawa, Młodzieżowym Uniwersytetem Kryminologii i Kryminalistyki, Młodzieżowym Uniwersytetem Medycznym, Młodzieżowym Uniwersytetem Psychologii, Młodzieżowym Uniwersytetem Zarządzania, Młodzieżowym Uniwersytetem Ekonomii i Finansów, Młodzieżowym Uniwersytetem Nowych Technologii oraz Młodzieżowym Uniwersytetem Filologicznym oferuje młodzieży szkolnej w wieku 14 – 18 lat pozaszkolną, interdyscyplinarną wiedzę. Wykłady prowadzą najlepsi przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych krajowych i zagranicznych.

Jeden z programów, do którego uzyskaliśmy dostęp, obejmuje zajęcia online z zakresu prawa, psychologii oraz medycyny.

Zajęcia rozpoczynają się od 15 marca 2024 – a pilotażowy program będzie realizowany przez 3 miesiące. ❤️

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content