Konkurs: Tomik Poezji Dziecięcej

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetyckiej oraz zainspirowanie do jej tworzenia. Zachęcenie dzieci do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości. 

Zasady konkursu: 

1. Uczeń ma za zadanie samodzielnie napisać wiersz według własnego pomysłu i wysłać go w formie elektronicznej na adres tomik.gdansk@dobraedukacja.edu.pl lub w wersji papierowej na adres Akademia Dobrej Edukacji ul.Kołobrzeska 75, 80-396 Gdańsk. 

2. Uczeń może stworzyć ilustrację/zdjęcie/tło do wiersza (technika dowolna, format A3). 

Akademia Dobrej Edukacji 
im. Macieja Płażyńskiego 
ul. Kołobrzeska 75, 80-396 Gdańsk 
ade.gdansk@dobraedukacja.edu.pl www.gdansk.dobraedukacja.edu.pl tel. 609-916-501

3. Praca powinna dotrzeć do 17.04.2022 r. na adres organizatora konkursu. 4. Dzieła dzieci muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem, klasą i szkołą uczestnika konkursu. 

5. Każde zgłoszenie do konkursu musi zawierać odręcznie podpisaną zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1 lub wersja elektroniczna ) oraz Klauzulę RODO (załącznik nr 2). 

Dnia 16.05.2022 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu na stronie Akademii Dobrej Edukacji. Laureaci zostaną powiadomieni dodatkowo wiadomością e-mail o zajętym miejscu oraz sposobie odbioru nagrody. Spośród nadesłanych prac wyłonimy: 1, 2 oraz 3 miejsce w kategorii klas 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz 4 wyróżnienia w kategorii prace plastyczne. Każdy z laureatów oraz każda szkoła, która prześle prace konkursowe otrzyma jedno wydanie “Tomiku poezji dziecięcej”.

JURY KONKURSOWE
Małgorzata Pilecka
pedagog wczesnej edukacji,
wykładowca akademicki Ateneum
Arleta Słomkowska
wokalistka, dyrygentka, muzyk
I INNI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin
Załącznik I – zgłoszenie
Załącznik II – klauzula informacyjna

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content