TECHNIK PROGRAMISTA

Technikum Akademii Dobrej Edukacji prowadzi kształcenie w zawodzie Technik Programista. Kształcenie trwa 5 lat i pozwala na uzyskanie dyplomu zawodowego technika programisty. W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji

Kształcenie w ramach każdej kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym składającym się z części pisemnej i praktycznej. Pozytywne oceny z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwiają otrzymanie świadectwa zdobycia danej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu świadectw obu kwalifikacji  uczeń otrzymuje dyplom technika programisty.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content